Oznam pre veriacich

Drahé sestry a bratia,

z dôvodu nástupu druhej vlny ochorenia Covid19 sa sprísňujú opatrenia ohľadom slúženia sv. liturgií a života vo farnosti. Je možnosť sa zúčastniť na sv. liturgii cez týždeň, ale iba do počtu 4 osôb ktoré majú v ten deň úmysel sv. liturgie. Ak takáto túžba je, treba mi to ohlásiť a zavolať mi pred sv. liturgiou na telefónne číslo 0903982130. Treba sa naspäť vrátiť k zodpovednému noseniu rúšok, dezinfekcii rúk a odstupom. Väčšinu v našej farnosti tvoria starší ľudia, a preto je dobré v rámci ochrany zdravia obmedziť sociálne kontakty.

Tieto nadchádzajúce týždne budú náročné, preto si všímajme potreby ľudí okolo seba a nevystavujme sa zbytočne riziku nákazy. Sv. liturgie budú taktiež slúžené v online priestore cez TV Logos, a médiá ako Tv Lux a Lumen. Nezabudnime sa spoločne ako farnosť modliť večerný sv. ruženec, na konci ktorého vždy dávam kňazské požehnanie. Ak sa niekto chce vyspovedať, nech ma kontaktuje telefonicky. Tak isto úradné veci vybavujte so mnou cez telefonický kontakt. V nedeľu bude otvorená predsieň chrámu k osobnej modlitbe za dodržania nariadených predpisov(odstup, rúško). Zároveň v ten deň (nedeľu)môžte do pokladničky prispieť na výdavky našej farnosti.

Upratovanie chrámu bude mať iba raz do týždňa tá skupina, na ktorú vyjde služba upratovania podľa poriadku.

Verím, že tieto nadchádzajúce týždne, aj keď budú náročné, zvládneme vo vzájomnej solidarite a ohľaduplnosti, s modlitbou ako ochranou pred každým nebezpečenstvom. Nech Presv. Bohorodička z Klokočova drží nad nami ochranný plášť, tak isto ako aj naši sv. patróni sv. apoštoli Peter a Pavol. Na všetkých vás myslím v kňazských modlitbách pri sv. liturgiách.

Pozývam vás k dňu pokánia a pôstu na dátum 23.10.2020 v piatok na sviatok sv. Jakuba apoštola, keď spolu s našimi hierarchami vladykom Cyrilom a vladykom Milanom sa budeme pôstiť a modliť za ochranu pred nákazou a zastavenie šírenia tejto choroby. (pôst a sebazápor/modlitbu si vyberte podľa vlastného uváženia).

Sláva Isusu Christu!

o. Tomáš

Ďalšie oznamy:

Z pohrebu + Anny Lazarovej darovali na chrám 100 €

Na oporný múr chrámu darovali BZ 100 €, 100 €, 50 €, 50 €, 20 €, Vasiľ a Mária Tancároví 150 €.Úprimné Pán Boh zaplať!

Môžete si prísť zapísať hramoty ktoré sa budeme modliť na sviatok všetkých zosnulých /dušičky/ začiatkom novembra. (buď osobne alebo vložením obálky s menami do poštovej schránky)Takým istým spôsobom môžete si prísť zapísať intenciu – úmysel na sv. liturgiu.

#sKlokočovskouBohorodičkouToZvládneme