Oznam pre veriacich

Drahí veriaci farnosti Kojšov!

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra.

Z týchto dôvodov sa nebudú konať od zajtra 24.10. verejné sv. liturgie, ani nebudú verejné modlitby na cintoríne. Avšak ja s rodinou sa budeme modliť za všetkých zosnulých našej farnosti v chráme sv. liturgiu s panychídou a čítaním mien zosnulých tak, ako to robíme na zádušné soboty vo veľkom pôste. (Počas modlitby hramot a zvonenia zvonov sa doma v rodinách pomodlite o 15.00 panychídu a bolestný sv. ruženec.)

Prísť zapísať si hramoty môžete do 1.11.2020 v rámci nevyhnutných nákupov v obci tak, že mi vhodíte mená napísané v obálke do poštovej schránky.

V záujme zastavenia šírenia koronavírusu naši vladykovia, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, odporúčajú všetkým nám, aby sme sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

Podrobnejšie informácie liturgického programu budú v našom letáku, ktorý si môžete prísť zobrať z nástenkovej tabule. Nové číslo časopisu Slovo vám donesie poverená osoba (p. Terka Fabišiková) domov, zároveň vás prosím aby ste sa napísali a objednali si náš gréckokatolícky časopis Slovo aj na budúci rok (cena predplatného je 16 €).

Sláva Isusu Christu!

Presvätá Bohorodička Klokočovská, ochraňuj nás!

Sv. Peter a sv. Pavol, orodujte za nás!

o. Tomáš