Rekonštrukcia ikonostasu

Ikonostas pred rekonštrukciou

Fotografie zachytávajú pôvodný vzhľad ikonostasu z obdobia 20. storočia a súčasný ikonostas v stave pred rekonštrukciou.

Príprava novej konštrukcie ikonostasu

Fotografie zachytávajú práce spojené s ručným opracovaním kmeňov stromov potrebných na výrobu troch hlavných trámov novej konštrukcie ikonostasu spolu s ich inštaláciou.

Rozobratie ikonostasu

Fotografie zachytávajú rozobratie ikonostasu reštaurátorami a prevoz jednotlivých dielov do ateliéru na reštaurovanie.