Rekonštrukcia ikonostasu

Ikonostas pred rekonštrukciou <p>Fotografie zachytávajú pôvodný vzhľad ikonostasu z obdobia 20. storočia a súčasný ikonostas v stave pred rekonštrukciou.</p>
Príprava novej konštrukcie ikonostasu <p><del></del>Fotografie zachytávajú práce spojené s ručným opracovaním kmeňov stromov potrebných na výrobu troch hlavných trámov novej konštrukcie ikonostasu spolu s ich inštaláciou.</p>
Rozobratie ikonostasu <p>Fotografie zachytávajú rozobratie ikonostasu reštaurátorami a prevoz jednotlivých dielov do ateliéru na reštaurovanie.  </p>