Kňazi pôsobiaci vo farnosti Kojšov

Joannes KLEMBARSKÝ (1720-1755)
Joannes Klembarský bol prvým pôsobiacim kňazom v Kojšove, o ktorom sa nám zachovali zmienky.

 

Georgius TARASOVIČ (1755-1771)
V Kojšove pôsobil v rokoch 1755 až 1771

 

Andreas LADIŽINSKÝ (1771-1798)
V Kojšove pôsobil v rokoch 1771 až 1798. Z obdobia pôsobenia tohto kňaza v Kojšove sa nám zachoval Zvon sv. Petra, ktorý je signovaný rokom 1773.

 

Michael ŠOLTES (1799)
V Kojšove pôsobil v roku 1799.

 

Joannes VISLOCKÝ (1799-1835)
V Kojšove pôsobil v rokoch 1799 – 1835. Počas tohto jeho pôsobenia bol postavený Chárm sv. Petra a Pavla, ktorý tu stojí dodnes.

 

Stephanus BISTEY (1835-1856)
V Kojšove pôsobil v rokoch 1835 – 1856.

 

Georgius TÓTH (1857-1896)
V Kojšove pôsobil v rokoch 1857 – 1896.

 

Viktor LEUKANIČ (1896)
V Kojšove pôsobil v roku 1896.

 

Paulus KARAFANDA (1896-1908)
V Kojšove pôsobil v rokoch 1896 -1908.

 

Eugenius HUČKO (1908-1915)
Narodil sa v dedinke Sedliská. Kňazskú vysviacku prijal z rúk vladyku Jána Vályiho. Počas života pôsobil vo farnostiach Sedliská, Kojšov, Slovinky. V roku 1951 bol aj spolu s manželkou vysťahovaný na samotu v blízkosti obce Smolník. Zomrel 2. septembra 1952 v Smolníku.

hucko1 hucko2 hucko3

 

Viktor MICHALIČ (1915-1944)
V Kojšove pôsobil v rokoch 1915 – 1944. Počas prvej svetovej vojny boli dva zvony (najväčší a najmenší) z nariadenia uhorských úradov odovzdané pre potreby armády. V roku 1922 boli za pomoci Victora Michaliča a finančnej podpory kojšovských veriacich žijúcich v Amerike zakúpené nové zvony a postavený mramorový kríž.

Vyťahovanie zvona na zvonicu michalic3

michalic4 michalic5

 

Július ŽUPAN (1944-1947)
Narodil sa v obci Verjaca. Kňazskú vysviacku prijal v Chráme sv. Petra a Pavla v Kojšove z rúk vladyku Pavla Petra Gojdiča. Počas svojho života pôsobil vo farnostiach Hrabovčík, Kojšov, pôsobil tiež na príprave farnosti v meste Gelnica. Neskôr ho na pol roka uväznili. Zomrel 7. júla 1992 a pochovaný je v Bulovke.

zupan1 zupan4

zupan2 zupan3

 

Július ZACHARIÁŠ(1944-1950 a 1968-1974)
Narodil sa v dedinke Borša. Kňazskú vysiviacku prijal z rúk vladyku Pavla Petra Gojdiča. Pôsobil vo farnostiach vyšná Jedľová a Kojšov. V roku 1944 zachránil našu obec Kojšov pred vypálením nacistickým gestapom. V rozmedzí rokov 1950 – 1968 bol 17 mesiacov vo väzení. Zomrel 17. októbra 1976 a pochovaný je v Košiciach.

zacharias1 zacharias2

zacharias3 zacharias4

zacharias5

 

Metod SZEKELY (1974-1977)
Narodil sa v obci Hniezdne. Kňazskú vysviacku prijal z rúk vladyku Pavla Petra Gojdiča. Pôsobil vo farnostiach Kečkovce, Hrabské, Ruská Nová Ves, Kojšov, Petrovce a Štefanovce. Podobne ako mnoho iných v týchto časoch aj on bol rok a pol na nútených prácach v Novákoch a Hlohovci. Zomrel 2. januára 1997 a pochovaný je v Košiciach.

szekely1 szekely2

szekely4 szekely3

 

Vasiľ KORMANÍK (1977-1990)

V Kojšove pôsobil v rokoch 1977 – 1990.

Spomienky na Kojšov:

„Verím, že tých trinásť rokov bolo pre farnosť požehnaním a ja sa dnes veľmi rád vraciam do Kojšova, lebo tu zostali najkrajšie spomienky detí na ich detstvo, tu nám Boh daroval naše dieťa Lucku, tu po nás zostalo kus práce na dochovnom poli, ale aj pri zveľadení cerkvi, fary i okolia.

Aj to svedčí o tom, že sme sa s ľuďmi z Kojšova zblížili, že po čase som zistil, že ľudia z Kojšova majú dobré srdcia, ale dobou, ktorú prežívali za osemnásť rokov, keď nemohli chodiť do cerkvi, boli veľmi zranení a som veľmi, veľmi rád, že sa im podarilo zblížiť aspoň trochu veriacich v Kojšove v Kristovej láske. Vždy som mal rád všetkých v Kojšove a ak zaletia moje spomienky do minulosti, tak sú to krásne spomienky na krásu prírody, na spoločnú prácu pri opravu chrámu či fary a na spoločné chvíle v modlitbách v Kojšovskej cerkvi.

Kojšov mi prirástol k srdcu – Reka, Potok, Hoľa, či iné miesta, kde bolo dobre. Aj to je svedectvo, že sme sa za trinásť rokov zblížili do takej miery, že keď som odchádzal z farnosti 8. septembra 1990, znova na sviatok Panny Márie, myslím, že veriaci nebolo z toho nadšení, ale naopak v chráme pri rozlúčke nebolo suchého oka. A to ma teší, že sme si našli cestu k sebe, a ta je jedinú cestu, cestu lásky a vzájomnej úcty.

Som vďačný Bohu za všetko, čo som mohol urobiť v Kojšove, čo sme krásne prežili aj s rodinou medzi týmito ľudmi, ako ma Boh upevnil aj pri mnohých krížoch v mojom poslaní a službe Kristovho kňaza.

Nech Boh žehná Kojšovu a všetkým, čo tam žijú a tým, ktorí z Kojšova pochádzajú, kňazom, ktorí tu pôsobili i kňazi, ktorý teraz plní úlohu pastiera v tejto farnosti. KRISTUS MEDZI NAMI“

kormanik1 kormanik2

kormanik3 kormanik4

kormanik5 kormanik6

 

Milan MOJŽIŠ (1990-1997)

V Kojšove pôsobil od roku 1990 do roku 1997.

Narodil sa v Dačove. Za kňaza bol vysvätený v Prešove otcom biskupom Slavomírom Miklovšom. Pôsobil ako správca farnosti Okružná, Fulianka, Kojšov a Slovinky. Od roku 1992 bol dekanom Spišskonovoveského dekanátu a neskôr farár farnosti Rakovec nad Ondavou kde pôsobí dodnes.

Spomienky na Kojšov

„Na konci prázdnin 1990 som dostal dekrét do Kojšova. Spomínam si veľmi rád na otvorenosť veriacich s akou sa obracali na mňa v rôznych ťažkých životných situáciách. Nechcem tu spomínať konkrétne mená, aby som nikoho nevynechal, ale bolo ich dosť.

Viacerí boli nápomocní mne i mojej rodine, za čo im zo srdca ďakujem. Veľmi rád si spomínam na prvopiatkové návštevy chorých, na spovedanie v chráme, na prvé sv. prijímania, na tých, ktorí boli ochotní vždy pomôcť, na slávnostnú posviacku nového cintorína, na stretnutia nad Slovom života a na rôzne iné príležitosti, pri ktorých som sa mohol stretnúť s veriacim a byť im k službe. Nakoľko som im pomohol, to nech posúdia oni sami a predovšetkým dobrý Pán Boh. Chcem poďakovať o. Marekovi Horňákovi, že ma pred pár rokmi pozval na odpustovú slávnosť do Kojšova.

Snažil som sa byť dobrým kňazom. Ale ak som sa niekedy nezachoval tak, ako som sa mal zachovať, ak som azda niekedy nezvládol niektorú situáciu a možno som bol nepríjemný alebo nedal dobrý príklad, touto cestou prosím o prepáčenie.

Pán Boh nech bohato požehná všetkých veriacich v Kojšove, aby ich srdcia boli stále otvorené pre Božie slovo a aby ono mohlo v ich živote priniesť stonásobnú úrodu. KRISTUS MEDZI NAMI“

mojzis1 mojzis2

mojzis3 mojzis5

mojzis4 mojzis6

 

Marek HORŇÁK (1997-2016)

Narodil sa v Košiciach. Kňazskú vysviacku prijal z rúk vladyku Milana Chautura. Od roku 1997 do roku 2016 bol farárom vo farnosti Kojšov.

hornak1 hornak2

hornak6 hornak3

 

Tomáš LABANIČ (2016-)
V súčasnosti vo farnosti Kojšov pôsobí duchovný otec Tomáš Labanič