OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB – UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ PROTI COVID-19

Drahí veriaci, na Slovensku boli obnovené verejné bohoslužby od stredy 6.5.2020. Liturgie budú podľa liturgického programu, so zmenou v nedeľu, a to prvá o 8:00 cirkevnoslovanská, a o 10:00 slovenská. Naďalej platí, že účasť na sv. liturgii v nedeľu a vo sviatok nie je povinná, a pre ľudí chorých alebo v karanténe zakázaná.

Platia tieto pravidlá:

  1.  V chráme sa môže sedieť v každej druhej lavici. Lavice, kde sa môže sedieť, sú označené páskou/označením.
  2. V jednej lavici môžu sedieť 2 osoby, každá na jednom konci lavice  – miesta sú označené.
  3. Rodina (otec, mama a deti) si môže spolu sadnúť do jednej lavice. Prosím, aby rodiny sedeli spolu, aby sa ušetrilo miesto pre ďalších.
  4. Sedieť sa môže aj pod chórom (4 miesta) a na chóre, ale vzdialenosť medzi osobami musí byť 2 m, takisto aj medzi stojacimi.
  5. Každý je povinný mať v chráme hygienické rúško.
  6. Vstupuje sa cez hlavné dvere. Hneď pri vstupe je umiestnená dezinfekcia. Každý je povinný si pri vstupe dezinfikovať ruky.
  7. Zbierka do zvončeka bude až po liturgii pred chrámom do košíka.
  8. Na sv. prijímanie pristupujeme organizovane lavica po lavici v dvojmetrových odstupoch. Prijímame na ruku pod spôsobom chleba (preto treba mať ruky dezinfikované). Ešte predtým si snímeme rúšku a hneď čiastočku ako aj všetky odrobinky požijeme, neodnášame si ich do lavice. Malým deťom v tomto čase podávať sv. prijímanie nebudeme.
  9. Je možnosť, ak sa neujde miesto v chráme, stáť na priestranstve pred chrámom, s uvedenými dvojmetrovými rozostupmi. Buďme zároveň tolerantní a umožnime vstup do chrámu tej rodine, ktorej úmysel sa bude slúžiť v konkrétny deň na sv. liturgii.

Sv. ruženec sa zatiaľ nebude modliť spoločne pred sv. liturgiou, budeme sa modliť spoločne iba o 20.00 večer doma, každý vo svojej rodine. Chrám sa bude otvárať vždy 15 min pred začatím sv. liturgie.

Spovedať budem tento i budúci týždeň vždy po sv. liturgii v sakristii, čakajúci na sv. spoveď budú v chráme sedieť/stáť v dvojmetrovom rozostupe a s rúškom.

o. Tomáš Labanič