Pastiersky list na Piatu nedeľu po Pasche – o Samaritánke

Druhá májová nedeľa je vyhlásená za „Deň matiek“ a 15. máj je na základe
rozhodnutia OSN z roku 1993 „Dňom rodiny“. Dnes sa nám tieto dva
významné dni „spájajú“ do jednej veľkej oslavy spojenej s možnosťou znova
vstúpiť do rodiny cirkvi v chráme a byť tu spolu aj s našou Nebeskou Matkou, ktorú vzývame na liturgiách i na májových pobožnostiach.

Temer dva mesiace sme si dávali otázku, kedy sa opäť vrátime do cerkvi.
Veríme, že aj na príhovor našej nebeskej Matky, nám Pán dal túto možnosť
– a to ešte pred pamätným dňom jej zjavenia vo Fatime 13.mája.