Oznam pre veriacich

V 4. Nedeľu po Pasche bude v predsieni chrámu krabička na milodary pre podporu a chod našej farnosti, od 10:00 h ráno do 18:00 večera. Bude možnosť prísť sa v tichu pomodliť, za dodržania bezpečnostných opatrení, v predsieni chrámu. Vopred ďakujeme za vašu podporu a štedrosť!

Zároveň bude možnosť po liturgii si zobrať posvätenú oziminu v priestore predsiene chrámu, za dodržania bezpečnostných predpisov.

***

Ak chce niekto dať úmysel na sv. liturgiu, nech ho vloží do obálky a vhodí ho do poštovej schránky farského úradu.