Ďakovná púť Slovákov do Ríma

V dňoch 27. apríla až 2. mája 2022 sa uskutoční Ďakovná púť Slovákov do Ríma s mimoriadnou audienciou u pápeža Františka. Gréckokatolíci z našej eparchie putujú spoločne letecký, alebo autobusom. Všetky informácie o púti, ako aj možnosť prihlásenia nájdete na webovej stránke, ktorá je zverejnená na nástenke. Termín prihlasovania je do 15. marca 2022.