Oznam pre veriacich

Drahí veriaci, od piatku 10.12. nastáva uvoľnenie opatrení týkajúce sa bohoslužieb. Na sv. liturgii môže byť prítomných 30 ľudí, ktorí sú buď zaočkovaní alebo prekonali Covid. To isté platí aj o nedeli, preto v chráme bude môcť byť 30 ľudí s tým, že v nedeľu budú tri sv. liturgie. Využite možnosť sa vyspovedať a prijať Eucharistiu v čase, ktorý je pred nami, každý deň hodinu pred sv. liturgiou. Želám vám požehnaný čas prípravy a teším sa na stretnutie s vami.             

o. Tomáš