Oznam pre veriacich

Drahí veriaci, chcem vás povzbudiť v tomto náročnom čase, aby ste neprepadli beznádeji a smútku a nechali sa obdarovať duchovnými darmi, ktoré ponúka Ježiš Kristus. Aj sv. Mikuláš sa stal svätým preto, lebo čerpal z moci Ježiša Krista a robil dobré skutky v Jeho mene. Boh nás pozýva k duchovnému znovuzrodeniu vo sviatosti zmierenia, aby sme sa zbavili bremena hriechov a mohli nájsť na konci filipovky novonarodeného Božieho Syna. Pripravme mu čisté srdce, aby doňho vstúpil aj cez sviatosť najsv. Eucharistie – veď v nej je On naozaj na tomto svete prítomný. Využite možnosť sa vyspovedať a prijať Eucharistiu v čase, ktorý je pred nami. Želám vám požehnaný čas prípravy a teším sa na stretnutie s vami.             

o. Tomáš