Oznam

Z dôvodu obmedzenej účasti na bohoslužbách na počet 50 bol vydaný Konferenciou biskupov Slovenska dišpenz pre veriacich od účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.

Pre ľudí, ktorí sa kvôli obmedzeniu nebudú môcť zúčastniť bohoslužieb, sa udeľuje dišpenz od povinnej účasti na liturgiách v nedeľu a v prikázaný sviatok – pri zachovaní povinnosti zasvätiť Deň Pána iným spôsobom (osobná/rodinná modlitba + sledovanie prenosu bohoslužieb v médiách).

Prosíme všetkých, ktorí patria do rizikových kategórií, aby prenosy svätých liturgií sledovali z domu. Tých, ktorí prídu do chrámu prosíme o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet. Veriaci, ktorí prídu do chrámu, budú musieť dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia.