Usmernenie vladyku Cyrila Vasiľa SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ podáva usmernenie, čo robiť v čase, keď veriaci nemôže pristúpiť k sviatosti zmierenia kvôli aktuálnej situácii. Vysvetľuje tiež podstatu dokonalej ľútosti a duchovného svätého prijímania

Zdroj: Byzantinos | youtube.com

Text príhovoru vladyku Cyrila, ako si veriaci môžu vzbudiť dokonalú ľútosť spolu s modlitbou duchovného svätého prijímania si môžete stiahnuť a vytlačiť na tomto odkaze