Usmernenie vladyku Cyrila Vasiľa SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ podáva usmernenie, čo robiť v čase, keď veriaci nemôže pristúpiť k sviatosti zmierenia kvôli aktuálnej situácii. Vysvetľuje tiež podstatu dokonalej ľútosti a duchovného svätého prijímania

Zdroj: Byzantinos | youtube.com

Text príhovoru vladyku Cyrila, ako si veriaci môžu vzbudiť dokonalú ľútosť spolu s modlitbou duchovného svätého prijímania si môžete stiahnuť a vytlačiť na tomto odkaze

Usmernenie pre farnosť

Drahé sestry a bratia!

Vzhľadom na okolnosti a vyhlásenia ktoré musíme rešpektovať, spovedanie pred sviatkami Paschy bude vo vážnych a naliehavých prípadoch, alebo v nebezpečenstve smrti, ináč sú veriaci v danej výnimočnej situácii vyzvaní vzbudiť si dokonalú ľútosť s úmyslom sa čo najskôr v budúcnosti vyspovedať. Posvätenie bahniatok si každá rodina doma urobí sama, a to pokropením svätenou vodou. Liturgie sa naďalej budú slúžiť za zatvorenými dverami chrámu, bez prítomnosti veriacich. (podľa KBS, až do odvolania) Využite možnosti sledovania obradov a bohoslužieb skrze TV Lux, Tv Logos a rádio Lumen, ako aj prenosy liturgií v RTVS.

Pozývam vás k spoločnej večernej modlitbe sv. ruženca a korunky Božieho milosrdenstva, po ktorom vždy posielam kňazské požehnanie pre celú farnosť. Prikladám zároveň texty, ktoré nám pomôžu si vzbudiť dokonalú ľútosť a získať plnomocné odpustky. Zostávam s vami duchovne spojený skrze liturgie a modlitby, ktoré zatiaľ slávim bez vašej prítomnosti, ale srdcom s každým jedným z vás.

o. Tomáš

Continue reading

Zamyslenie vladyku Milana

POSLEDNÁ NEDEĽA PÔSTU

Po tejto nedeli príde na rad už len Kvetná nedeľa a potom Veľkonočná nedeľa-Paschy, takže Veľký pôst sa nám pomaly blíži ku koncu. Tohto roku prežívali sme ho viac „duchovne pôstne“, nakoľko sme ani nemohli fyzický prijímať eucharistického Krista a takto sláviť Eucharistiu – teda byť na sv. liturgií. Toto by pre východného kresťana nebol problém, lebo starobylá tradícia východnej cirkvi nás pozýva k „duchovnému pôstu“, preto aby sme si viac uvedomili, že my ani „nemáme právo“ od Krista čosi žiadať. To preto, že my sme ho ústami Piláta odsúdili na smrť, my sme ho ako Peter zapreli, my sme ho zradili, ako Judáš – oni len prezentovali to, čo je v nás, ako ľuďoch po celú históriu od pádu do hriechu. V každom z nás je totiž náklonnosť do hriechu, ktorý je zradou na Bohu, ktorý nás z lásky stvoril a my ľudia sme „pošliapali“ jeho zákon. Preto nielen pôstom v jedení, pití a od zábavy, ale aj pôstom „od Krista“ sme pozývaní viac vstúpiť do reality nutnosti Božieho zásahu vykúpenia a jeho milosrdnej lásky.

Continue reading

Pozvanie sv. otec Františka k modlitbe

Sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke túto stredu 25.3. si vybral pápež František ako deň, kedy pozýva celý svet k spoločnej modlitbe Otče náš o 12.00 h s úmyslom na odvrátenie pandémie koronavírusu.

Rovnako pozýva všetkých k spoločnej modlitbe i v piatok 27.3. večer o 18,00 h, ktorú chce zakončiť Eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi. Pripojme sa spoločne k tejto modlitbe a vzbuďme si v srdci úmysel, na ktorý nás vyzýva sv. otec František. Na záver modlitby v piatok večer o 18.00 h prežehnajme sa a urobme znak kríža, aby sme prijali apoštolské požehnanie od sv. otca.

Duchovné povzbudenie vladyku Cyril Vasiľ, SJ.

Ach to naše „chodenie do kostola“

Jedna z najťažších rodičovských výčitiek, ktorú som kdesi začul bola:

„…no, prečo ma neprídeš navštíviť, nevieš si nájsť čas, aby si sa so mnou porozprával a keď aj prídeš, tak len akoby nasilu a mysľou si inde, … ale počkaj, počkaj, …raz možno by si rád aj prišiel a už nebudeš môcť.“

Ťažká výčitka. Možno posledný spôsob ako pripomenúť zanedbávanie lásky, áno aj tej povinnej, ale ktorá by nemala byť len povinnosťou.

Koľko krát sa aj nám, ktorí sa označujeme za veriacich, stalo, že sme návštevu chrámu v nedeľu chápali takmer len ako splnenie si akejsi nevyhnutnej a nudnej povinnosti.
Prečo vlastne „chodíme do kostola“?
– aby babka nedudrala,
– aby mi žena nevyčítala, že pôjde sama,
– aby som mohol ísť na birmovku, tak mi pán farár musí podpísať zošitok s účasťou,
– aby ma na dedine neohovárali,
– aby som si konečne mala kde obliecť nové šaty aj s lodičkami, ktoré k nim ladia,
– pretože sa aspoň stretnem s kamarátmi …

Continue reading