Oznam pre veriacich

Drahí veriaci farnosti Kojšov!

Pripomínam zopár praktických vecí v čase tohto náročného obdobia:

Čo sa týka účasti na sv. liturgii, ohláste sa mi vždy telefonicky aby sme mohli dohodnúť účasť na sv. liturgii v ten deň, zvlášť tí ktorí dávate úmysel na sv. liturgiu. Zavolajte mi na moje telefónne číslo 0903 982 130. Úmysly na sv. liturgie mi môžete dať do poštovej schránky, alebo osobne.

Ak máte záujem sa vyspovedať, kontaktujte ma taktiež telefonicky a dohodneme termín a čas.

Spájajme sa spoločne každý večer pri modlitbe sv. ruženca, korunky k Božiemu milosrdenstvu o 19.30, kedy vždy na záver týchto modlitieb vám posielam kňazské požehnanie.

Chcem vás poprosiť o vašu podporu a pomoc pri nákladoch na réžiu farnosti, vzhľadom na to, že nie je možnosť sa zbierať do zvončeka. Môžete svoj milodar doniesť osobne, alebo poukázaním príspevku na náš farský účet. Vopred nech vám Boh odplatí vašu štedrosť!

Číslo nášho účtu: IBAN SK62 6500 0000 0000 2030 3957

Oznam pre veriacich

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov.  

Tak ako doteraz, kto má záujem prísť na sv. liturgiu (zvlášť tí ktorých je úmysel v ten deň) nech sa mi ohlási telefonicky, takým spôsobom ako sme to organizoval doteraz.

o. Tomáš

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci farnosti Kojšov!

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra.

Z týchto dôvodov sa nebudú konať od zajtra 24.10. verejné sv. liturgie, ani nebudú verejné modlitby na cintoríne. Avšak ja s rodinou sa budeme modliť za všetkých zosnulých našej farnosti v chráme sv. liturgiu s panychídou a čítaním mien zosnulých tak, ako to robíme na zádušné soboty vo veľkom pôste. (Počas modlitby hramot a zvonenia zvonov sa doma v rodinách pomodlite o 15.00 panychídu a bolestný sv. ruženec.)

Prísť zapísať si hramoty môžete do 1.11.2020 v rámci nevyhnutných nákupov v obci tak, že mi vhodíte mená napísané v obálke do poštovej schránky.

V záujme zastavenia šírenia koronavírusu naši vladykovia, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, odporúčajú všetkým nám, aby sme sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

Podrobnejšie informácie liturgického programu budú v našom letáku, ktorý si môžete prísť zobrať z nástenkovej tabule. Nové číslo časopisu Slovo vám donesie poverená osoba (p. Terka Fabišiková) domov, zároveň vás prosím aby ste sa napísali a objednali si náš gréckokatolícky časopis Slovo aj na budúci rok (cena predplatného je 16 €).

Sláva Isusu Christu!

Presvätá Bohorodička Klokočovská, ochraňuj nás!

Sv. Peter a sv. Pavol, orodujte za nás!

o. Tomáš