Usmernenie veriacim k sviatkom Paschy

Drahé sestry a bratia!

Dovoľte mi vyhlásiť usmernenia ohľadom veľkého piatku a nedeľe vzkriesenia. V prvom rade je tu oznam od našich vladykov:


Oznam vladykov (arcibiskupa Cyrila a vladyku Milana):

Nakoľko žijeme v tejto mimoriadnej situácii treba rozmýšľať o možnosti pomôcť nevyhnutnému zabezpečeniu farnosti. Z toho dôvodu naša eparchia individuálne návštevy plaščenice jednotlivými rodinami (pri poklone pripomíname hygienické zásady nebozkať, rúško, počet veriacich…) umožňuje využiť pre možnosť urobiť zbierku pre potreby našich farností, teda výnos z tejto zbierky má byť prijatý do farskej pokladnice. Členovia farskej rady nech túto zbierku pomôžu koordinovať.


Možnosť prísť sa pomodliť k plaščenici do predsiene chrámu bude v piatok od 16.00 do 21.00, v sobotu od 8.00 do 16.00, a potom od 17.00 do 21.00. V predsieni bude umiestnená krabička, kde budete môcť dať svoj milodar pre potreby farnosti. Dodržujme nariadenia a zásady, ktoré platia pre ľudí na verejnosti – rúška na ústa, rozostup medzi osobami, obmedzený počet v predsieni chrámu.

Čo sa týka samotnej nedeľe Paschy, služby sa budú konať stále za zatvorenými dverami. O 9.00 v obecnom rozhlase si spoločne vzbudíme dokonalú ľútosť a úkon duchovného sv. prijímania, po ktorom sa vyberiem po dedine posvätiť paschálne jedlá v košíkoch. Začneme od Novej ulice, cez Potok, Breh a Potočok, pokračovať budeme Dolinou a skončíme smerom k Reke. Buďte vnímaví  a vyložte si v tom čase bezpečne košíky pred váš dom, aby som vám ich mohol posvätiť.

V odkaze nižšie je uverejnený text modlitby pred plaščenicou, ktorý sa môžete pomodliť súkromne v rodinách na Veľký piatok, ako aj text požehnania pokrmov na veľkonočnú nedeľu Paschy, ktorý sa dá pomodliť v rodine.

Sledujme obrady v TV Logos, ktoré si môžete naladiť cez internet. Je tu aj možnosť sledovania obradov cez klasické kresťanské média, ako TV Lux a rádio Lumen. Nech nás Boh sprevádza počas týchto dní vo veľkom strastnom týždni, aby sme sa duchovne stíšili a vnímali príchod Toho, ktorý smrťou zvíťazil nad smrťou, vzkrieseného Ježiša Krista.

o. Tomáš

Usmernenie vladyku Cyrila Vasiľa SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ podáva usmernenie, čo robiť v čase, keď veriaci nemôže pristúpiť k sviatosti zmierenia kvôli aktuálnej situácii. Vysvetľuje tiež podstatu dokonalej ľútosti a duchovného svätého prijímania

Zdroj: Byzantinos | youtube.com

Text príhovoru vladyku Cyrila, ako si veriaci môžu vzbudiť dokonalú ľútosť spolu s modlitbou duchovného svätého prijímania si môžete stiahnuť a vytlačiť na tomto odkaze

Usmernenie pre farnosť

Drahé sestry a bratia!

Vzhľadom na okolnosti a vyhlásenia ktoré musíme rešpektovať, spovedanie pred sviatkami Paschy bude vo vážnych a naliehavých prípadoch, alebo v nebezpečenstve smrti, ináč sú veriaci v danej výnimočnej situácii vyzvaní vzbudiť si dokonalú ľútosť s úmyslom sa čo najskôr v budúcnosti vyspovedať. Posvätenie bahniatok si každá rodina doma urobí sama, a to pokropením svätenou vodou. Liturgie sa naďalej budú slúžiť za zatvorenými dverami chrámu, bez prítomnosti veriacich. (podľa KBS, až do odvolania) Využite možnosti sledovania obradov a bohoslužieb skrze TV Lux, Tv Logos a rádio Lumen, ako aj prenosy liturgií v RTVS.

Pozývam vás k spoločnej večernej modlitbe sv. ruženca a korunky Božieho milosrdenstva, po ktorom vždy posielam kňazské požehnanie pre celú farnosť. Prikladám zároveň texty, ktoré nám pomôžu si vzbudiť dokonalú ľútosť a získať plnomocné odpustky. Zostávam s vami duchovne spojený skrze liturgie a modlitby, ktoré zatiaľ slávim bez vašej prítomnosti, ale srdcom s každým jedným z vás.

o. Tomáš

Continue reading

Zamyslenie vladyku Milana

POSLEDNÁ NEDEĽA PÔSTU

Po tejto nedeli príde na rad už len Kvetná nedeľa a potom Veľkonočná nedeľa-Paschy, takže Veľký pôst sa nám pomaly blíži ku koncu. Tohto roku prežívali sme ho viac „duchovne pôstne“, nakoľko sme ani nemohli fyzický prijímať eucharistického Krista a takto sláviť Eucharistiu – teda byť na sv. liturgií. Toto by pre východného kresťana nebol problém, lebo starobylá tradícia východnej cirkvi nás pozýva k „duchovnému pôstu“, preto aby sme si viac uvedomili, že my ani „nemáme právo“ od Krista čosi žiadať. To preto, že my sme ho ústami Piláta odsúdili na smrť, my sme ho ako Peter zapreli, my sme ho zradili, ako Judáš – oni len prezentovali to, čo je v nás, ako ľuďoch po celú históriu od pádu do hriechu. V každom z nás je totiž náklonnosť do hriechu, ktorý je zradou na Bohu, ktorý nás z lásky stvoril a my ľudia sme „pošliapali“ jeho zákon. Preto nielen pôstom v jedení, pití a od zábavy, ale aj pôstom „od Krista“ sme pozývaní viac vstúpiť do reality nutnosti Božieho zásahu vykúpenia a jeho milosrdnej lásky.

Continue reading

Pozvanie sv. otec Františka k modlitbe

Sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke túto stredu 25.3. si vybral pápež František ako deň, kedy pozýva celý svet k spoločnej modlitbe Otče náš o 12.00 h s úmyslom na odvrátenie pandémie koronavírusu.

Rovnako pozýva všetkých k spoločnej modlitbe i v piatok 27.3. večer o 18,00 h, ktorú chce zakončiť Eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi. Pripojme sa spoločne k tejto modlitbe a vzbuďme si v srdci úmysel, na ktorý nás vyzýva sv. otec František. Na záver modlitby v piatok večer o 18.00 h prežehnajme sa a urobme znak kríža, aby sme prijali apoštolské požehnanie od sv. otca.