Oznam pre veriacich

Drahí veriaci farnosti Kojšov!

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra.

Z týchto dôvodov sa nebudú konať od zajtra 24.10. verejné sv. liturgie, ani nebudú verejné modlitby na cintoríne. Avšak ja s rodinou sa budeme modliť za všetkých zosnulých našej farnosti v chráme sv. liturgiu s panychídou a čítaním mien zosnulých tak, ako to robíme na zádušné soboty vo veľkom pôste. (Počas modlitby hramot a zvonenia zvonov sa doma v rodinách pomodlite o 15.00 panychídu a bolestný sv. ruženec.)

Prísť zapísať si hramoty môžete do 1.11.2020 v rámci nevyhnutných nákupov v obci tak, že mi vhodíte mená napísané v obálke do poštovej schránky.

V záujme zastavenia šírenia koronavírusu naši vladykovia, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, odporúčajú všetkým nám, aby sme sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

Podrobnejšie informácie liturgického programu budú v našom letáku, ktorý si môžete prísť zobrať z nástenkovej tabule. Nové číslo časopisu Slovo vám donesie poverená osoba (p. Terka Fabišiková) domov, zároveň vás prosím aby ste sa napísali a objednali si náš gréckokatolícky časopis Slovo aj na budúci rok (cena predplatného je 16 €).

Sláva Isusu Christu!

Presvätá Bohorodička Klokočovská, ochraňuj nás!

Sv. Peter a sv. Pavol, orodujte za nás!

o. Tomáš

Oznam pre veriacich

Drahé sestry a bratia,

z dôvodu nástupu druhej vlny ochorenia Covid19 sa sprísňujú opatrenia ohľadom slúženia sv. liturgií a života vo farnosti. Je možnosť sa zúčastniť na sv. liturgii cez týždeň, ale iba do počtu 4 osôb ktoré majú v ten deň úmysel sv. liturgie. Ak takáto túžba je, treba mi to ohlásiť a zavolať mi pred sv. liturgiou na telefónne číslo 0903982130. Treba sa naspäť vrátiť k zodpovednému noseniu rúšok, dezinfekcii rúk a odstupom. Väčšinu v našej farnosti tvoria starší ľudia, a preto je dobré v rámci ochrany zdravia obmedziť sociálne kontakty.

Tieto nadchádzajúce týždne budú náročné, preto si všímajme potreby ľudí okolo seba a nevystavujme sa zbytočne riziku nákazy. Sv. liturgie budú taktiež slúžené v online priestore cez TV Logos, a médiá ako Tv Lux a Lumen. Nezabudnime sa spoločne ako farnosť modliť večerný sv. ruženec, na konci ktorého vždy dávam kňazské požehnanie. Ak sa niekto chce vyspovedať, nech ma kontaktuje telefonicky. Tak isto úradné veci vybavujte so mnou cez telefonický kontakt. V nedeľu bude otvorená predsieň chrámu k osobnej modlitbe za dodržania nariadených predpisov(odstup, rúško). Zároveň v ten deň (nedeľu)môžte do pokladničky prispieť na výdavky našej farnosti.

Upratovanie chrámu bude mať iba raz do týždňa tá skupina, na ktorú vyjde služba upratovania podľa poriadku.

Verím, že tieto nadchádzajúce týždne, aj keď budú náročné, zvládneme vo vzájomnej solidarite a ohľaduplnosti, s modlitbou ako ochranou pred každým nebezpečenstvom. Nech Presv. Bohorodička z Klokočova drží nad nami ochranný plášť, tak isto ako aj naši sv. patróni sv. apoštoli Peter a Pavol. Na všetkých vás myslím v kňazských modlitbách pri sv. liturgiách.

Pozývam vás k dňu pokánia a pôstu na dátum 23.10.2020 v piatok na sviatok sv. Jakuba apoštola, keď spolu s našimi hierarchami vladykom Cyrilom a vladykom Milanom sa budeme pôstiť a modliť za ochranu pred nákazou a zastavenie šírenia tejto choroby. (pôst a sebazápor/modlitbu si vyberte podľa vlastného uváženia).

Sláva Isusu Christu!

o. Tomáš

Ďalšie oznamy:

Z pohrebu + Anny Lazarovej darovali na chrám 100 €

Na oporný múr chrámu darovali BZ 100 €, 100 €, 50 €, 50 €, 20 €, Vasiľ a Mária Tancároví 150 €.Úprimné Pán Boh zaplať!

Môžete si prísť zapísať hramoty ktoré sa budeme modliť na sviatok všetkých zosnulých /dušičky/ začiatkom novembra. (buď osobne alebo vložením obálky s menami do poštovej schránky)Takým istým spôsobom môžete si prísť zapísať intenciu – úmysel na sv. liturgiu.

#sKlokočovskouBohorodičkouToZvládneme

Zamyslenie nášho vladyku Milana

CHRÁMY BY SA ZATVÁRAŤ NEMALI

Nik nezoberie poslednú „inštanciu“ tomu, kto svoju záchranu hľadá v tom, čomu verí. Osemdesiatpäť ročná starenka mi hovorí: „Dosť dlho žijem, ale nepamätám si, žeby pred nami ktosi zavrel cerkev. Boli tu vojny, boli rozličné choroby, ale boli tu i komunisti, ktorí nechceli náboženstvo, ale chrám pred nami nik nezavrel…“ Dnes sa to na počudovanie mnohých deje, hoci boli by zaujímavými štatistiky, ktoré by zhodnotili v akom pomere dochádza k nákaze takpovediac – na uliciach, v obchodných centrách, v spoločných dopravných prostriedkoch, pri rozličných posedeniach… a naopak, v chrámoch.

Pretože ja osobne v chráme som každý deň, a to doma i v zahraničí a modlím sa spolu s ľuďmi, ktorých vnímam ako zodpovedných s nosením rúšok, dodržiavaním vzdialenosti jednotlivcov i rodín. Ľudia tam nehovoria medzi sebou, nedýchajú na seba, ale sú tvárou obrátení k Bohu a po sv.lit. sa spokojnejší vracajú domov. Myslím, že takáto komunikácia je iná než v autobusoch, vlakoch, v školách, či pri iných spoločných podujatiach. Pritom dnes medzi prvými „zatváraniami“ sa vždy spomínajú kostoly, akoby kresťania boli tou najrizikovejšou skupinou.

Čosi mi to pripomína z prvých kresťanských čias, keď veriacich v Krista obvinili z toho, že jedia ľudské telo a pijú krv novorodeniatok, lebo oni chodili na sv.prijímanie a Ježiš im to ponúkol – „jedzte – toto je moje telo a pite – lebo toto je moja krv“. Veľa nepochopenia je v tomto svete, ale keď zoberieme ľuďom ich vieru a tú poslednú inštanciu, na koho sa potom obrátia..? Zostanú im len psychiatrické liečebne, ktoré sú už i tak preplnené, alebo smútok v očiach s výčitkou – to už nech radšej zomriem, ako takto žiť bez toho, čo i v najťažších časoch bolo mi posilou, ako mi to povedala istá veriaca.

Cirkev načas oslobodila veriacich od nedeľnej povinností sv. liturgie, treba im dať aj slobodu v rozhodovaní sa, či využijú toto doporučenie a dišpenz od spoločných bohoslužieb, alebo sa rozhodnú pri zachovaní usmernení ísť do chrámu. Chrám je totiž tým najmenej rizikovým miestom, nakoľko veriaci tu berú do úvahy aj ten „vyšší Princíp“, ktorý je vždy účinnejší, než je ľudské mudrovanie. Preto hovorím, že chrámy by sa zatvárať nemali! +Milan

Oznam

Z dôvodu obmedzenej účasti na bohoslužbách na počet 50 bol vydaný Konferenciou biskupov Slovenska dišpenz pre veriacich od účasti na bohoslužbách v nedele a v prikázané sviatky.

Pre ľudí, ktorí sa kvôli obmedzeniu nebudú môcť zúčastniť bohoslužieb, sa udeľuje dišpenz od povinnej účasti na liturgiách v nedeľu a v prikázaný sviatok – pri zachovaní povinnosti zasvätiť Deň Pána iným spôsobom (osobná/rodinná modlitba + sledovanie prenosu bohoslužieb v médiách).

Prosíme všetkých, ktorí patria do rizikových kategórií, aby prenosy svätých liturgií sledovali z domu. Tých, ktorí prídu do chrámu prosíme o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet. Veriaci, ktorí prídu do chrámu, budú musieť dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia.

Zamyslenie vladyku Milana

SVIATOK LÁSKY ZJAVENEJ V JEŽIŠOVOM SRDCI


Dôležité pravdy boli vždy podrobené vážnym diskusiám a veľkej kritike, aby sa o to viac ukázala veľkosť povedanej pravdy. Istotne ste počuli, ako veľmi bola vyšetrovaná Bernardeta Subirussová, keď povedala, že zjavená Pani v Lurdoch sa jej predstavila ako Nepoškvrnené Počatie… Nechceli tomu veriť, lebo počatie je dej, ale nie meno, ktoré na nej vyšetrovatelia požadovali. Rovnako aj oznámenie úcty k Božskému Srdcu dodnes prechádza vzdorom tých, ktorí dôvodia, že orgánom ľudského tela nepatrí špeciálna úcta, hoci sú životne dôležité . Pričom tak v Lurdoch, ako aj v Para le Monial išlo skôr o naznačenie toho, čo chcel Boh viac pripomenúť ľuďom. Cez Bernardetu chcela Panna Mária pripomenúť svetu, že Boh prebýva v čistom srdci, a zasa Márií Margite Alaqouque Ježiš zdôraznil, že človek potrebuje Božiu lásku a milosrdenstvo.

Preto keď teraz slávime sviatok Krista milujúceho človeka, o to viac musíme vnímať, ako sa láska vytráca zo sveta a my ju potrebujeme. Ľudia si nahovárajú, že vždy tomu bolo podobne, ale zároveň všetci cítime, že dnes akosi viac sú aktuálne Ježišové slová o „neprávosti a vychladnutej láske“: „Keďže sa vo svete rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ /Mt 24,12/. Človek si rád zľahčuje dôležité fakty, aby odbúral vnútorný stres, ktorý si sám nechce priznať, ale tým sa nič nevyrieši, akurát sa to môže viac skomplikovať. Ak sú tu akékoľvek „signály“, ktoré nesmieme prehliadnuť, netreba utekať preč od náboženského vysvetlenia, ktoré korešponduje so slovami Písma. Niekedy sa mi zdá, akoby sám „zlý“, chcel odviesť našu pozornosť rozličnými „podsunutými“ modernými vysvetleniami bez patričných dôkazov, a to od toho, čo nás môže viac priviesť k Bohu. Preto zvlášť teraz, keď vidíme koľko nenávisti sa od jeho zjavenia v Para le Monial „prehnalo“ ľudstvom v dvoch svetových vojnách a to až po terajšie konflikty, treba nám zvlášť vážne zobrať Kristove slová, ktorými sa On prihováral Márií Margite Alaqouque.

Okrem iných prisľúbení, tam veľmi zarezonovali slová o „Prvom piatku“, v ktorom od nás žiada hodné prijatie Eucharistie, čo si ja vysvetľujem ako jeho požiadavku k obnove našej lásky cez prijatie tajomstiev Pokánia a Eucharistie. Človek sa potrebuje „napĺňať“ Bohom, aby v sebe pretvoril to, čo je v nás napĺnené ľudským sebectvom a neprávosťou. Preto zoberme vážne aj prvé piatky mesiaca zasvätené Božskému Srdcu, a to ako výzvu k obnove našej lásky, ktorá je „zdeformovaná“ toľkým našim sebectvom, aby sme tým zvolávali požehnanie na naše rodiny a dosiahli naplnenia dvanástich prisľúbení Božského Srdca. Nie je to nič náročné, ale je to príležitosť aj pre veriacich k „mesačnej rekolekcií“, ktorá je tak potrebná k obnove nášho duchovného života v tomto uponáhľanom svete.

K tejto „prvopiatkovej pobožnosti“, teda k úcte „Christa Čelovikoľubca“ vyzývam tak veriacich, ako aj kňazov, aby boli viac k dispozícií tým, ktorí sa chcú vyspovedať a byť účastní Kristových prisľúbení. Lebo v Božskom Srdci Ježišovom nik z nás si nechce uctievať životne dôležitý orgán ľudského tela, ale symbol jeho lásky, ku ktorému sám Ježiš pozýva, keď hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení,… a učte sa odo mňa, lebo som tichý a POKORNÝ SRDCOM!“/11,28-29/.

+Milan
„SLÁVA ISUSU CHRISTU!“