Modlitbový víkendu za mladých na Slovensku

Rady pre mládež Košickej eparchie, Bratislavskej eparchie a Prešovskej archieparchie pozývajú mladých zapojiť sa do modlitbového víkendu za mladých na Slovesnsku spojeného s online duchovnou obnovou pod názvom ZJEDNOTENÍ. Uskutoční sa od 26. 3. do 28. 3., teda do Kvetnej nedele, kedy o 10:30 bude vladyka Cyril Vasiľ sláviť za mladých Košickej eparchie  archijerejskú sv. liturgiu. Poobede je pre mladých pripravené inšpiratívne online stretnutie o tom, ako ostať normálny aj v čase pandémie. Všetky informácie nájdete www.aetos.sk

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry,v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12). Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať, prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov Nitre 13. februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.