Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!

Christos Voskrese!

Christos Voskrese iz mertvych, smertiju smert poprav i suščich vo hrobiv život darovav.

 Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.

Usmernenie veriacim k sviatkom Paschy

Drahé sestry a bratia!

Dovoľte mi vyhlásiť usmernenia ohľadom veľkého piatku a nedeľe vzkriesenia. V prvom rade je tu oznam od našich vladykov:


Oznam vladykov (arcibiskupa Cyrila a vladyku Milana):

Nakoľko žijeme v tejto mimoriadnej situácii treba rozmýšľať o možnosti pomôcť nevyhnutnému zabezpečeniu farnosti. Z toho dôvodu naša eparchia individuálne návštevy plaščenice jednotlivými rodinami (pri poklone pripomíname hygienické zásady nebozkať, rúško, počet veriacich…) umožňuje využiť pre možnosť urobiť zbierku pre potreby našich farností, teda výnos z tejto zbierky má byť prijatý do farskej pokladnice. Členovia farskej rady nech túto zbierku pomôžu koordinovať.


Možnosť prísť sa pomodliť k plaščenici do predsiene chrámu bude v piatok od 16.00 do 21.00, v sobotu od 8.00 do 16.00, a potom od 17.00 do 21.00. V predsieni bude umiestnená krabička, kde budete môcť dať svoj milodar pre potreby farnosti. Dodržujme nariadenia a zásady, ktoré platia pre ľudí na verejnosti – rúška na ústa, rozostup medzi osobami, obmedzený počet v predsieni chrámu.

Čo sa týka samotnej nedeľe Paschy, služby sa budú konať stále za zatvorenými dverami. O 9.00 v obecnom rozhlase si spoločne vzbudíme dokonalú ľútosť a úkon duchovného sv. prijímania, po ktorom sa vyberiem po dedine posvätiť paschálne jedlá v košíkoch. Začneme od Novej ulice, cez Potok, Breh a Potočok, pokračovať budeme Dolinou a skončíme smerom k Reke. Buďte vnímaví  a vyložte si v tom čase bezpečne košíky pred váš dom, aby som vám ich mohol posvätiť.

V odkaze nižšie je uverejnený text modlitby pred plaščenicou, ktorý sa môžete pomodliť súkromne v rodinách na Veľký piatok, ako aj text požehnania pokrmov na veľkonočnú nedeľu Paschy, ktorý sa dá pomodliť v rodine.

Sledujme obrady v TV Logos, ktoré si môžete naladiť cez internet. Je tu aj možnosť sledovania obradov cez klasické kresťanské média, ako TV Lux a rádio Lumen. Nech nás Boh sprevádza počas týchto dní vo veľkom strastnom týždni, aby sme sa duchovne stíšili a vnímali príchod Toho, ktorý smrťou zvíťazil nad smrťou, vzkrieseného Ježiša Krista.

o. Tomáš

Usmernenie vladyku Cyrila Vasiľa SJ

Vladyka Cyril Vasiľ SJ podáva usmernenie, čo robiť v čase, keď veriaci nemôže pristúpiť k sviatosti zmierenia kvôli aktuálnej situácii. Vysvetľuje tiež podstatu dokonalej ľútosti a duchovného svätého prijímania

Zdroj: Byzantinos | youtube.com

Text príhovoru vladyku Cyrila, ako si veriaci môžu vzbudiť dokonalú ľútosť spolu s modlitbou duchovného svätého prijímania si môžete stiahnuť a vytlačiť na tomto odkaze

Usmernenie pre farnosť

Drahé sestry a bratia!

Vzhľadom na okolnosti a vyhlásenia ktoré musíme rešpektovať, spovedanie pred sviatkami Paschy bude vo vážnych a naliehavých prípadoch, alebo v nebezpečenstve smrti, ináč sú veriaci v danej výnimočnej situácii vyzvaní vzbudiť si dokonalú ľútosť s úmyslom sa čo najskôr v budúcnosti vyspovedať. Posvätenie bahniatok si každá rodina doma urobí sama, a to pokropením svätenou vodou. Liturgie sa naďalej budú slúžiť za zatvorenými dverami chrámu, bez prítomnosti veriacich. (podľa KBS, až do odvolania) Využite možnosti sledovania obradov a bohoslužieb skrze TV Lux, Tv Logos a rádio Lumen, ako aj prenosy liturgií v RTVS.

Pozývam vás k spoločnej večernej modlitbe sv. ruženca a korunky Božieho milosrdenstva, po ktorom vždy posielam kňazské požehnanie pre celú farnosť. Prikladám zároveň texty, ktoré nám pomôžu si vzbudiť dokonalú ľútosť a získať plnomocné odpustky. Zostávam s vami duchovne spojený skrze liturgie a modlitby, ktoré zatiaľ slávim bez vašej prítomnosti, ale srdcom s každým jedným z vás.

o. Tomáš

Continue reading