Drahí bratia a sestry! Dňa 16. septembra zavíta do Klokočova veľmi vzácny hosť, kardinál PietroParolin, štátny sekretár Svätej Stolice. Prichádza ako pútnik, aby sa pomodlil pred milostivým obrazom Bohorodičky, ktorú uctievame ako Patrónku Zemplína a aby sa stretol s gréckokatolíkmi žijúcimi v našej eparchii a na celom Slovensku. Ide o doteraz najvyšší prejav úcty a náklonnosti prejavený tomuto miestu a ďalším z prejavov lásky po návšteve dvoch pápežov v Prešove zo strany najvyššej hierarchie cirkvi. Preto vás chcem všetkým čo najsrdečnejšie pozvať k tejto historickej udalosti, za účasti významných cirkevných autorít zo Slovenska i zahraničia, aby sme tak spoločne vytvorili jedno nádherne modlitbové spoločenstvo okolo našej Nebeskej Matky. Už sa na vás všetkých teším. 

S pozdravom váš vladyka Cyril, arcibiskup – košický eparchiálny biskup