V dňoch 14. – 20. februára sa bude na Slovensku opäť konať Národný týždeň manželstva (NTM). Aj teraz bude NTM prebiehať z dôvodu pandémie hlavne v online priestore a bude sa niesť v znamení témy: „Manželský trojuholník?“

Košická iniciatíva podporovaná Radou pre rodinu Košickej eparchie pripravila opäť sedem video večerov so začiatkom o 19:00 na TV Logos. Tieto večery budú popretkávané modlitbou, hudbou, silnými príbehmi či jednoduchými odpoveďami rôznych manželský párov (napr. o. Jozef Maretta s manželkou). Vypočujeme si svedectvá, rady a postrehy kňazských či laických manželských párov, novomanželov či dlhoročných manželských partnerov. Nebudú chýbať ani svedectvá z rómskej komunity. Podrobný program každého večera nájdete na http://www.furca.sk/ntmke/.

Podobne na tejto stráne sa môže každý záujemca prihlásiť na odber povzbudení, ktoré počas Národného týždňa manželstva obdrží do svojej mailovej schránky. Okrem povzbudivého slova odberatelia obdržia v správe aj heslo, ktoré môžu využiť pre získanie zľavy u našich partnerov. Zoznam partnerov a príslušných zliav nájdete takisto na http://www.furca.sk/ntmke/. Pozor, heslo obdržia iba odberatelia! U našich partnerov s kamennými prevádzkami získate zľavu po preukázaní sa odznakom NTM, ktorý si môžete zaobstarať cez stránku www.ntm.sk, prípadne cez svojho kňaza.

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci, od piatku 10.12. nastáva uvoľnenie opatrení týkajúce sa bohoslužieb. Na sv. liturgii môže byť prítomných 30 ľudí, ktorí sú buď zaočkovaní alebo prekonali Covid. To isté platí aj o nedeli, preto v chráme bude môcť byť 30 ľudí s tým, že v nedeľu budú tri sv. liturgie. Využite možnosť sa vyspovedať a prijať Eucharistiu v čase, ktorý je pred nami, každý deň hodinu pred sv. liturgiou. Želám vám požehnaný čas prípravy a teším sa na stretnutie s vami.             

o. Tomáš

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci, chcem vás povzbudiť v tomto náročnom čase, aby ste neprepadli beznádeji a smútku a nechali sa obdarovať duchovnými darmi, ktoré ponúka Ježiš Kristus. Aj sv. Mikuláš sa stal svätým preto, lebo čerpal z moci Ježiša Krista a robil dobré skutky v Jeho mene. Boh nás pozýva k duchovnému znovuzrodeniu vo sviatosti zmierenia, aby sme sa zbavili bremena hriechov a mohli nájsť na konci filipovky novonarodeného Božieho Syna. Pripravme mu čisté srdce, aby doňho vstúpil aj cez sviatosť najsv. Eucharistie – veď v nej je On naozaj na tomto svete prítomný. Využite možnosť sa vyspovedať a prijať Eucharistiu v čase, ktorý je pred nami. Želám vám požehnaný čas prípravy a teším sa na stretnutie s vami.             

o. Tomáš

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci! Ako už iste viete, od dnešného dňa platí výnimočný stav a lockdown v našej krajine.

Z toho dôvodu a s možnosťami ktoré máme, budem od zajtra 26.11. vždy v pracovné dni (pondelok až piatok) v čase od 16.00 do 17.00 k dispozícii na sv. spoveď individuálne (po jednom) v našom chráme s možnosťou po spovedi prijať najsv. Eucharistiu. Je to spôsob ako sa duchovne pripraviť pred prichádzajúcimi sviatkami Narodenia Pána, preto to prosím využite a dohodnite si so mnou konkrétny termín. Telefónne číslo a kontakt je na našej webstránke. 0903982130. Sv. liturgie budem s úmyslami slúžiť v chráme bez účasti veriacich.

Predsieň nášho chrámu bude každý deň od 8.00 ráno otvorená k súkromnej modlitbe.

Znova zdôrazňujem, že v  čiernom okrese je od vladyku Cyrila daný dišpenz od účasti na sv. liturgii s tým, že si to veriaci nahradia sledovaním online prenosu minimálne v nedeľu a prikázané sviatky. (TV Logos alebo TV Lux).

Spojme sa v modlitbe sv. ruženca vždy večer o 19.30, pri ktorej vám pošlem kňazské požehnanie.

Želám vám veľa síl a Božie požehnanie

o. Tomáš