Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:
1) Zdržanlivosť od mäsa:
– v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;
– v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa.
2) Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.
3) Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.
4) Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne

1) Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.

2) Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.

3) Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.

4) Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

5) Pod slovným spojením „odporúčané sviatky” treba rozumieť veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.

6) Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky” treba rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).

7) Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

8) Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

9) Pod slovom „Štyridsiatnica” treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

10) Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

11) „Zakázaný čas” znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

Zdroj: Rada hierarchov

Manželské večery

Ako vybudovať zdravé manželstvo, ktoré trvá navždy.

Kurz Manželské večery je určený pre všetky manželske páry, ktoré si chcú vybudovať pevný a trvalý vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádzajú náročným obdobím. Je to dobra investícia do manželstva, ktoré je vystavené mnohým útokom tejto doby. Kurz je určený pre manželské páry, ktoré sa rozhodli nie svoje manželstvo nejako prežiť ale svoje manželstvo naplno žiť.

Viac o kurze Manželské večery sa môžete dozvedieť na www.manzelskevecery.sk

Kurz spočíva v cykle ôsmych stretnutí raz do týždňa vo večerných hodinách (19.00 – 22.00). Každé stretnutie začína večerou v príjemnom prostredí, po ktorej nasleduje prednáška. Počas prednášky alebo po prednáške majú manželia príležitosť sa spolu porozprávať na tému večera aj o dôležitých otázkach, na ktoré v rýchlosti bežného dňa nie je čas. Všetko prebieha v intímnom prostredí a priateľskej atmosfére. Súkromie každého páru je rešpektované a skupinová diskusia príp. skupinové delenia nie sú súčasťou kurzu. O svojom vzťahu manželia nemusia nikomu ďalšiemu nič hovoriť.

Kurz je založený na kresťanských princípoch a veľmi prospeje všetkým manželským párom. Témy večerov sú:

1. vybudovať pevné základy

2. umenie komunikácie

3. riešenie konfliktov

4. sila odpustenia

5. rodičia a svokrovci

6. dobrý sex

7. láska v akcii

8. slávnostná večera

Kurz manželské večery začína 18.02.2014 o 19.00 / bližšie info na tel.č. 0911711215/ nahlásiť sa môžete osobne alebo mailom fara(at)grkatkojsov.sk Tešíme sa na stretnutie.