Zamyslenie vladyku Milana

SVIATOK LÁSKY ZJAVENEJ V JEŽIŠOVOM SRDCI


Dôležité pravdy boli vždy podrobené vážnym diskusiám a veľkej kritike, aby sa o to viac ukázala veľkosť povedanej pravdy. Istotne ste počuli, ako veľmi bola vyšetrovaná Bernardeta Subirussová, keď povedala, že zjavená Pani v Lurdoch sa jej predstavila ako Nepoškvrnené Počatie… Nechceli tomu veriť, lebo počatie je dej, ale nie meno, ktoré na nej vyšetrovatelia požadovali. Rovnako aj oznámenie úcty k Božskému Srdcu dodnes prechádza vzdorom tých, ktorí dôvodia, že orgánom ľudského tela nepatrí špeciálna úcta, hoci sú životne dôležité . Pričom tak v Lurdoch, ako aj v Para le Monial išlo skôr o naznačenie toho, čo chcel Boh viac pripomenúť ľuďom. Cez Bernardetu chcela Panna Mária pripomenúť svetu, že Boh prebýva v čistom srdci, a zasa Márií Margite Alaqouque Ježiš zdôraznil, že človek potrebuje Božiu lásku a milosrdenstvo.

Preto keď teraz slávime sviatok Krista milujúceho človeka, o to viac musíme vnímať, ako sa láska vytráca zo sveta a my ju potrebujeme. Ľudia si nahovárajú, že vždy tomu bolo podobne, ale zároveň všetci cítime, že dnes akosi viac sú aktuálne Ježišové slová o „neprávosti a vychladnutej láske“: „Keďže sa vo svete rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ /Mt 24,12/. Človek si rád zľahčuje dôležité fakty, aby odbúral vnútorný stres, ktorý si sám nechce priznať, ale tým sa nič nevyrieši, akurát sa to môže viac skomplikovať. Ak sú tu akékoľvek „signály“, ktoré nesmieme prehliadnuť, netreba utekať preč od náboženského vysvetlenia, ktoré korešponduje so slovami Písma. Niekedy sa mi zdá, akoby sám „zlý“, chcel odviesť našu pozornosť rozličnými „podsunutými“ modernými vysvetleniami bez patričných dôkazov, a to od toho, čo nás môže viac priviesť k Bohu. Preto zvlášť teraz, keď vidíme koľko nenávisti sa od jeho zjavenia v Para le Monial „prehnalo“ ľudstvom v dvoch svetových vojnách a to až po terajšie konflikty, treba nám zvlášť vážne zobrať Kristove slová, ktorými sa On prihováral Márií Margite Alaqouque.

Okrem iných prisľúbení, tam veľmi zarezonovali slová o „Prvom piatku“, v ktorom od nás žiada hodné prijatie Eucharistie, čo si ja vysvetľujem ako jeho požiadavku k obnove našej lásky cez prijatie tajomstiev Pokánia a Eucharistie. Človek sa potrebuje „napĺňať“ Bohom, aby v sebe pretvoril to, čo je v nás napĺnené ľudským sebectvom a neprávosťou. Preto zoberme vážne aj prvé piatky mesiaca zasvätené Božskému Srdcu, a to ako výzvu k obnove našej lásky, ktorá je „zdeformovaná“ toľkým našim sebectvom, aby sme tým zvolávali požehnanie na naše rodiny a dosiahli naplnenia dvanástich prisľúbení Božského Srdca. Nie je to nič náročné, ale je to príležitosť aj pre veriacich k „mesačnej rekolekcií“, ktorá je tak potrebná k obnove nášho duchovného života v tomto uponáhľanom svete.

K tejto „prvopiatkovej pobožnosti“, teda k úcte „Christa Čelovikoľubca“ vyzývam tak veriacich, ako aj kňazov, aby boli viac k dispozícií tým, ktorí sa chcú vyspovedať a byť účastní Kristových prisľúbení. Lebo v Božskom Srdci Ježišovom nik z nás si nechce uctievať životne dôležitý orgán ľudského tela, ale symbol jeho lásky, ku ktorému sám Ježiš pozýva, keď hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení,… a učte sa odo mňa, lebo som tichý a POKORNÝ SRDCOM!“/11,28-29/.

+Milan
„SLÁVA ISUSU CHRISTU!“  

Pastiersky list na Piatu nedeľu po Pasche – o Samaritánke

Druhá májová nedeľa je vyhlásená za „Deň matiek“ a 15. máj je na základe
rozhodnutia OSN z roku 1993 „Dňom rodiny“. Dnes sa nám tieto dva
významné dni „spájajú“ do jednej veľkej oslavy spojenej s možnosťou znova
vstúpiť do rodiny cirkvi v chráme a byť tu spolu aj s našou Nebeskou Matkou, ktorú vzývame na liturgiách i na májových pobožnostiach.

Temer dva mesiace sme si dávali otázku, kedy sa opäť vrátime do cerkvi.
Veríme, že aj na príhovor našej nebeskej Matky, nám Pán dal túto možnosť
– a to ešte pred pamätným dňom jej zjavenia vo Fatime 13.mája.

OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB – UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ PROTI COVID-19

Drahí veriaci, na Slovensku boli obnovené verejné bohoslužby od stredy 6.5.2020. Liturgie budú podľa liturgického programu, so zmenou v nedeľu, a to prvá o 8:00 cirkevnoslovanská, a o 10:00 slovenská. Naďalej platí, že účasť na sv. liturgii v nedeľu a vo sviatok nie je povinná, a pre ľudí chorých alebo v karanténe zakázaná.

Platia tieto pravidlá:

  1.  V chráme sa môže sedieť v každej druhej lavici. Lavice, kde sa môže sedieť, sú označené páskou/označením.
  2. V jednej lavici môžu sedieť 2 osoby, každá na jednom konci lavice  – miesta sú označené.
  3. Rodina (otec, mama a deti) si môže spolu sadnúť do jednej lavice. Prosím, aby rodiny sedeli spolu, aby sa ušetrilo miesto pre ďalších.
  4. Sedieť sa môže aj pod chórom (4 miesta) a na chóre, ale vzdialenosť medzi osobami musí byť 2 m, takisto aj medzi stojacimi.
  5. Každý je povinný mať v chráme hygienické rúško.
  6. Vstupuje sa cez hlavné dvere. Hneď pri vstupe je umiestnená dezinfekcia. Každý je povinný si pri vstupe dezinfikovať ruky.
  7. Zbierka do zvončeka bude až po liturgii pred chrámom do košíka.
  8. Na sv. prijímanie pristupujeme organizovane lavica po lavici v dvojmetrových odstupoch. Prijímame na ruku pod spôsobom chleba (preto treba mať ruky dezinfikované). Ešte predtým si snímeme rúšku a hneď čiastočku ako aj všetky odrobinky požijeme, neodnášame si ich do lavice. Malým deťom v tomto čase podávať sv. prijímanie nebudeme.
  9. Je možnosť, ak sa neujde miesto v chráme, stáť na priestranstve pred chrámom, s uvedenými dvojmetrovými rozostupmi. Buďme zároveň tolerantní a umožnime vstup do chrámu tej rodine, ktorej úmysel sa bude slúžiť v konkrétny deň na sv. liturgii.

Sv. ruženec sa zatiaľ nebude modliť spoločne pred sv. liturgiou, budeme sa modliť spoločne iba o 20.00 večer doma, každý vo svojej rodine. Chrám sa bude otvárať vždy 15 min pred začatím sv. liturgie.

Spovedať budem tento i budúci týždeň vždy po sv. liturgii v sakristii, čakajúci na sv. spoveď budú v chráme sedieť/stáť v dvojmetrovom rozostupe a s rúškom.

o. Tomáš Labanič