Milí bratia a sestry,

Kvetná nedeľa je v Cirkvi vnímaná ako príležitosť zamerať svoju pozornosť na novú generáciu. Rád by som preto dnes pozval mladých, zvlášť tých, ktorí už študujú alebo sa pripravujú na vysokoškolské štúdium v Košiciach, do nášho novozriadeného gréckokatolíckeho Kolégia sv. Sedmopočetníkov.
Mnohí už poznajú alebo aspoň počuli o aktivitách nášho UniPaS-u, teda Univerzitného pastoračného strediska . Kolégium bude akoby ďalšia ponukou, či nadstavbou v tomto smere. Ako súčasť komunitných, vzdelávacích a duchovných aktivít bude poskytovať aj ubytovanie internátneho typu v centre Košíc.
Toto Kolégium vo svojom košickom formačnom centre bude od septembra tohto roka ponúkať integrálnu ľudskú, intelektuálnu aj duchovnú formáciu  spojením komunitného života a vzdelávacích programov  vedených paralelne s vlastným študijným vysokoškolským programom každého člena Kolégia.
Tento projekt  má viesť k vytvoreniu jedinečného spoločenstva mladých ľudí, univerzitných študentov, so sprievodom kňaza ako duchovného správcu Kolégia.
Bohatý intelektuálny doplňujúci program pod vedením kvalifikovaných odborníkov z rôznych odborov si kladie za cieľ kompletizovať osobnostnú a intelektuálnu formáciu moderného katolíckeho univerzitného študenta.
Milí  študenti, milí rodičia nastupujúcich vysokoškolákov, zvážte, prosím, túto ponuku našej Eparchie.
Počet miest je nateraz obmedzený na 30 členov.
Staňte sa prvými spoločníkmi prvými absolventmi nášho Kolégia sv. Sedmopočetníkov.
Ďalšie informácie, ako aj spôsob, ako sa do Kolégia prihlásiť, budú zverejnené 8. apríla, kedy bude spustená aj jeho webová stránka.
Verím, že Pán požehná toto dielo prvého gréckokatolíckeho Kolégia na Slovensku a pomôže mnohým mladým, chlapcom aj dievčatám, dobre sa pripraviť na život a službu Cirkvi i krajine.

+ Cyril Vasiľ SJ