Dotazník k synodalite

Drahí veriaci,

súčasťou synodálneho kráčania je možnosť vyplniť synodálny dotazník. Aby každý mal možnosť zapojiť sa do diskusie o tom kam kráčame ako Cirkev, môžete ho online elektronicky vyplniť.

o. Tomáš

https://forms.gle/sZHfGJq6qYBZrGbL9