Oznam pre veriacich

Drahí veriaci! Ako už iste viete, od dnešného dňa platí výnimočný stav a lockdown v našej krajine.

Z toho dôvodu a s možnosťami ktoré máme, budem od zajtra 26.11. vždy v pracovné dni (pondelok až piatok) v čase od 16.00 do 17.00 k dispozícii na sv. spoveď individuálne (po jednom) v našom chráme s možnosťou po spovedi prijať najsv. Eucharistiu. Je to spôsob ako sa duchovne pripraviť pred prichádzajúcimi sviatkami Narodenia Pána, preto to prosím využite a dohodnite si so mnou konkrétny termín. Telefónne číslo a kontakt je na našej webstránke. 0903982130. Sv. liturgie budem s úmyslami slúžiť v chráme bez účasti veriacich.

Predsieň nášho chrámu bude každý deň od 8.00 ráno otvorená k súkromnej modlitbe.

Znova zdôrazňujem, že v  čiernom okrese je od vladyku Cyrila daný dišpenz od účasti na sv. liturgii s tým, že si to veriaci nahradia sledovaním online prenosu minimálne v nedeľu a prikázané sviatky. (TV Logos alebo TV Lux).

Spojme sa v modlitbe sv. ruženca vždy večer o 19.30, pri ktorej vám pošlem kňazské požehnanie.

Želám vám veľa síl a Božie požehnanie

o. Tomáš