„Bratia a sestry, po 26. rokoch, 14. septembra 2021, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, navštívi Hlava Katolíckej cirkvi, pápež František, mesto Prešov a stretne sa s gréckokatolíckymi veriacimi. Počas svojej návštevy na Slovensku máme tu česť, že Svätý Otec bude hlavným celebrantom gréckokatolíckej svätej božskej liturgie. Je to historická udalosť, že bude s nami sláviť najväčšie tajomstvo našej viery, sprítomnenie Paschy, a ohlási homíliu.     

Aby sa mohlo zúčastniť na stretnutiach s pápežom čím viac veriacich, Ministerstvo zdravotníctva podmienilo túto účasť plným očkovaním vakcínou proti ochoreniu Covid-19.

Chceme vás preto aj touto cestou povzbudiť, aby ste využili túto možnosť stretnutia so Svätým Otcom v Prešove a ak ste tak ešte neurobili, aby ste sa dali zaočkovať. Veríme, že využijete ešte najbližšie dni, aby ste sa zaregistrovali na očkovanie, alebo prípadne využili očkovacie centrá, kde je možné očkovať sa aj bez registrácie.

Je to zodpovedný krok nielen pre vaše zdravie a zdravie vašich blízkych, ale je to rovnako aj svedectvo našej úcty voči tak vzácnej návšteve, akou je pápež František, ktorý je tiež plne očkovaný. Teda všetci sme srdečne pozvaní na liturgické slávenie so Svätým Otcom, ktorý v Prešove navštívi celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.“