Drahí veriaci farnosti Kojšov!

LOCKDOWN

Od 19.12.2020 bude vyhlásený lockdown (obmedzenie zhromažďovania pohybu obyvateľstva)

Podmienky vyhlásené hlavným hygienikom SR nám umožňujú byť v chráme za týchto podmienok:

– sedieť sa bude dať v každej druhej lavici

– je zakázané zaujať miesto na státie, dá sa len sedieť

– povinnosť mať rúško a dodržiavať rozostupy pri sedení

– (medzera jedno miesto medzi mnou a susedom)

– rodiny môžu sedieť spolu v jednej lavici

– stále platí dišpenz od účasti na liturgii, podľa okolností zvážte kedy a ako prídete na bohoslužby

– účasť na bohoslužbách môže byť aj návštevou cárskych časov alebo povečeria, pri ktorých bude možnosť pristúpiť ak k sv. prijímaniu (Eucharistii)