Oznam pre veriacich

Drahí veriaci farnosti Kojšov!

Pripomínam zopár praktických vecí v čase tohto náročného obdobia:

Čo sa týka účasti na sv. liturgii, ohláste sa mi vždy telefonicky aby sme mohli dohodnúť účasť na sv. liturgii v ten deň, zvlášť tí ktorí dávate úmysel na sv. liturgiu. Zavolajte mi na moje telefónne číslo 0903 982 130. Úmysly na sv. liturgie mi môžete dať do poštovej schránky, alebo osobne.

Ak máte záujem sa vyspovedať, kontaktujte ma taktiež telefonicky a dohodneme termín a čas.

Spájajme sa spoločne každý večer pri modlitbe sv. ruženca, korunky k Božiemu milosrdenstvu o 19.30, kedy vždy na záver týchto modlitieb vám posielam kňazské požehnanie.

Chcem vás poprosiť o vašu podporu a pomoc pri nákladoch na réžiu farnosti, vzhľadom na to, že nie je možnosť sa zbierať do zvončeka. Môžete svoj milodar doniesť osobne, alebo poukázaním príspevku na náš farský účet. Vopred nech vám Boh odplatí vašu štedrosť!

Číslo nášho účtu: IBAN SK62 6500 0000 0000 2030 3957