5. Púť Košickej eparchie do Svätej Zeme s vladykom Milanom

jeruzalem

  • Termín: 12.3.-20.3.2017
  • Cena: 670€ + 100$

V roku 2017 si Košická eparchia pripomenie viacero významných výročí. Jedným z podujatí v tomto „Roku jubileí“ by malo byť aj putovanie do Svätej Zeme s vladykom Milanom Chauturom, ktoré sa už stalo neodmysliteľnou súčasťou duchovných aktivít nášho miestneho cirkevného spoločenstva. Od vzniku Košického apoštolského exarchátu v roku 1997 sa uskutočnili celkom štyri celocirkevné púte na sväté miesta v Izraeli. Táto v poradí piata celoeparchiálna púť do Svätej Zeme, by chcela byť púťou oslavnou, počas ktorej by sme chceli osláviť Boha za to, že dal spoločenstvu našej miestnej cirkvi nielen vznik, ale ho neustále udržuje pri živote a rozvíja ho.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom farských úradov Košickej eparchie vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete vo všetkých chrámoch Košickej eparchie. Vyplnený formulár odovzdajte na farskom úrade do 31.10.2016.

 

Po vypísaní prihlasovacieho formulára je potrebné do 2.12.2016 zaplatiť zálohu vo výške 50 percent ceny, t.j. 335 euro/osoba.

Viac informácií o spôsobe platby, doprave a programe nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: www.vyrocia.grkatke.sk