Liturgický program


print_icon

 

16. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 24.09.2017

 
8.00 sv. liturgia CS     
9.00 utiereň CS
10.30 sv. liturgia SL
14.30 sv. ruženec a večiereň SL

PONDELOK 25.9.2017   18.00 sv. liturgia CS
*Mária s rod., Mikuláš s rod., Anna s rod., Mikuláš a Mária
/Mária Grabanová 28/

UTOROK 26.9.2017    18.00 sv. liturgia SL
+ Michal, Anna, Juraj, Anna   /Anna Sedláková 235/

STREDA 27.9.2017    18.00 sv. liturgia CS
+ Ján, Alžbeta, Anna, Mária a ost. z rod. Janikovovej a Leškovej 
/Jozef Janikov 335/

ŠTVRTOK 28.9.2017  18.00 sv. liturgia SL
+ Ondrej a Anna  /Ľuboš a Jozef  Fabricioví  23/

PIATOK 29.9.2017   17.00 sv. liturgia CS 
+ Andrej, Michal, Michal, Anna a ost.  /Anna Lešková 170/

SOBOTA 30.9.2016     8.00 sv. liturgia SL 
+ Michal, Michal, Mária, Michal, Mária, Michal  /Anna Lešková 130/

 

17. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 1.10.2017

Pokrov presv. Bohorodičky

7.30 sv. liturgia CS + myrovanie  
9.00 sv. liturgia SL + myrovanie
14.30 sv. ruženec a večiereň CS