Liturgický program


print_icon

 

21. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 14.10.2018

Pamiatka sv. otcov VII. všeobecného snemu

 

8.00 sv. liturgia CS
9.30 utiereň SL  
10.30 sv. liturgia SL   
14.30 sv. ruženec a večiereň CS

PONDELOK 15.10.2018    8.00 sv. liturgia SL
+ Juraj, Alžbeta, Anna /Rozália Juriková 82/

UTOROK  16.10.2018   18.00 sv. liturgia CS   
+ Mária, Terézia, Anna, Alžbeta, Michal, Anna, Michal (r. Zahornacká) /r. Tremkova 261/  

STREDA  17.10.2018   18.00 sv. liturgia SL       
+ z r. Grabanovej a Mackovjakovej /Ján Mackovjak 348/ 

ŠTVRTOK  18.10.2018  8.00 sv. liturgia CS       
+ Klement, Anna, Vincent, Zuzana, Klement  /Ščurková Zuzana  327/ 

PIATOK  19.10. 2018   18.00  sv. liturgia SL
+ Bartolomej /Peter Girovský 357/

SOBOTA 20.10.2018   8.00 sv. ruženec CS     PÚŤ DO KRAKOVA
 

22. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 21.10.2018

 

8.00 sv. liturgia CS       Zbierka pre potreby farnosti
9.00 utiereň CS  
10.30 sv. liturgia SL      Zbierka pre potreby farnosti
14.30 sv. ruženec a večiereň SL