Liturgický program


print_icon

 

 

24. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 19.11.2017

 

8.00 sv. liturgia CS     
9.00 utiereň CS
10.30 sv. liturgia SL
14.30 sv. ruženec a večiereň SL

PONDELOK 20.11.2017  17.00 sv. liturgia CS, 18.00 večiereň s lítijou CS
+ Mária, Ján, Michal, Michal, Zuzana /Anna Ščurková 364/

UTOROK  21.11.2017  Vovedenie Bohorodičky do chrámu
 8.00 sv. liturgia CS, myrovanie
17.00 sv. liturgia SL, myrovanie. Požehnanie detí.
18.00 katechéza   Dr. Blažej Vaščák: Modlitby matiek

STREDA 22.11.2017   17.00 sv. liturgia SL
+ rod. Maliňákova, rod. Ďorďova a + Michal Tancár  /Tancárová Mária 99/

ŠTVRTOK  23.11.2017  8.00 sv. liturgia CS
+ Ján, Anna, Michal, Anna, Peter, Mária /Hadbavná Mária 244/

PIATOK  24.11.2017     17.00 sv. liturgia SL
+ Mária a Ján z rod. Lafkovej /Eštvaniková Anna 101 / 

SOBOTA 25.11.2017   8.00 h  sv. liturgia CS
+ Mária, Mária, Anna, Jozef, Jozef, Michal, Martin  /Mária Tirpáková 272/  

 

25. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 26.11.2017

 
8.00 sv. liturgia CS     
9.30 utiereň SL
10.30 sv. liturgia SL
14.30 sv. ruženec a večiereň CS