Liturgický program


print_icon

 

13. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 19.8.2018

 

8.00  sv. liturgia CS
9.00  utiereň CS
14.30  sv. ruženec a večiereň SL

PONDELOK 20.8.2018         18.00 sv. liturgia SL
+ Jana  /Mária Barteková 213/

UTOROK  21.8.2018  8.00  sv. liturgia CS  
+ Vasiľ /Lešková Mária 141/

STREDA  22.8.2018   18.00 sv. liturgia SL
+ Ján Onderčo /kolegovia z pošty KE/

ŠTVRTOK  23.8.2018  18.00 sv. liturgia CS
+ Peter, Terézia, Peter, Anna /Nalevanková Alžbeta 364/

PIATOK  24.8.2018   18.00 sv. liturgia  SL 
* Hadbavná, Ševčíková, Pavalačová r.  /Helena Hadbavná 158/

SOBOTA 25.8.2018      Bl. Metod Dominik Trčka
 8.00 h  sv. sv. liturgia CS     *Mária Martočková (90 r.) 
 Po liturgii upratovanie a brigáda pri krížovej ceste o 9.00 pred chrámom

 

14. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 26.8.2018

 
8.00 sv. liturgia CS              Zbierka pre potreby farnosti
9.30 utiereň SL  
10.30 sv. liturgia SL              Zbierka pre potreby farnosti
14.30  sv. ruženec a večiereň CS