Liturgický program


print_icon

 

4. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 17.6.2018

 
8.00 sv. liturgia CS           
9.30 utiereň SL  
10.30 sv. liturgia SL             
14.30  sv. ruženec a večiereň CS

PONDELOK 18.6.2018   18.00 sv. liturgia SL  
+ Ján, Ján, Mária, Ján, Mária, Mária, Michal, Oľga, Terézia   /Verbova Magda 60/

UTOROK  19.6.2018  17.00  sv. zmierenia, 18.00 sv. liturgia CS 
+ Michal, Ján /Andrašková Anna 189/ 

STREDA  20.6.2018   9.00 Modlitby matiek (chrám)
17.00  sv. zmierenia,  18.00 sv. liturgia SL 
+ Jozef  /Ľuboš a Jozef Fabrici  23/

ŠTVRTOK  21.6.2018   8.00 sv. liturgia CS
*Ľubomír a rod., Slávka, Mariana s rod., Michaela /Mackovjaková Mária 284/

PIATOK 22.6.2018   16.00 sv. zmierenia, 17.00 sv. liturgia CS 
* za darcov a dobrodincov farnosti
18.00 Prezentácia a duchovné slovo k ikonostasu v Kojšove – ThDr. Milan Gábor, farár z Poráča

SOBOTA 23.6.2018      8.00 h  sv. liturgia SL         upratovanie chrámu po liturgii
+ Ondrej, Ondrej, Peter, Zuzana, Juraj /Mária Tchurová 146/

 

5. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 24.6.2018

CHRÁMOVÝ ODPUST FARNOSTI Sv. Apoštolov Petra a Pavla

9.15  spoločný sv. ruženec    
10.00   Slávnostná archijerejská sv. liturgia s posviackou  ikonostasu
               Myrovanie. Obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií.