Liturgický program


print_icon

 

4. NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM 22.4.2018

 
8.00 sv. liturgia SL      Zbierka na bohoslovcov
9.00 utiereň  SL   
14.30  sv. ruženec a večiereň CS

PONDELOK 23.4.2018   18.00 sv. liturgia CS         
+ Anna, Jozef  /r. Tremkova 261/

UTOROK  24.4.2018  18.00 sv. liturgia SL           
+ Anna, Ján, Mária, Ján, Michal, Michal, Ján  /Ščurko Jozef 347/

STREDA  25.4.2018   8.00 sv. liturgia SL        Polovica Päťdesiatnice
+ Michal Kováč

ŠTVRTOK   26.4.2018  8.00 sv. liturgia CS   
+ Peter, Terézia, Peter, Anna, Miroslav, Michal, Imrich, Ján /Terézia Gánovská 16/ 

PIATOK 27.4.2018  18.00 sv. liturgia SL      Stretnutie detí na 1.sv.prijímanie
+ Ondrej, Anna a Jozef /Fabriciová Anna 23/

SOBOTA 28.4.2018    8.00 h  sv. liturgia CS
+ Ján, Alžbeta, Michal, Anna, Michal, Anna /Fabišiková Anna 204/
 18.00 Modlitby matiek (v chráme)

 

5. NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE 29.4.2018

 
8.00 sv. liturgia CS
9.30  požehnanie ozimín       
10.00 sv. liturgia SL
14.30  sv. ruženec  a večiereň SL