Liturgický program


print_icon

 

29. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI 9.12.2018

 

8.00 sv. liturgia CS         
9.30 utiereň SL  
10.30 sv. liturgia SL        
14.30 sv. ruženec spoločný  a večiereň CS   

PONDELOK 10.12.2018      8.00 sv. liturgia SL 
+ Jozef, Ondrej, Anna /p. Kandrová Jaklovce/ 

UTOROK 11.12.2018    8.00 sv. liturgia CS
+ Michal a Miroslav /Mária Molčákova 297/ 

STREDA 12.12.2018   17.00 sv. liturgia  SL  
+ Michal, Mária, Ján, Jozef, Mária, Ján  /Mária Ščurková 128/

ŠTVRTOK  13.12.2018  17.00  sv. liturgia CS  
+ Anna, Jozef, Anna, Michal, Ján  /Peter Leško 170/

PIATOK 14.12.2018  17.00  sv. liturgia SL
+ Jozef  /Hudákova Anna KE/  

SOBOTA 15.12.2018    8.00 h, sv. liturgia SL  
* r. Andrašková  /Táňa Andrašková 21/ 

 

NEDEĽA SV. PRAOTCOV 16.12.2018

8.00 sv. liturgia CS     
9.00 utiereň CS
10.30 sv. liturgia SL
14.30  sv. ruženec a večiereň SL