Duchovné povzbudenie vladyku Cyril Vasiľ, SJ.

Ach to naše „chodenie do kostola“

Jedna z najťažších rodičovských výčitiek, ktorú som kdesi začul bola:

„…no, prečo ma neprídeš navštíviť, nevieš si nájsť čas, aby si sa so mnou porozprával a keď aj prídeš, tak len akoby nasilu a mysľou si inde, … ale počkaj, počkaj, …raz možno by si rád aj prišiel a už nebudeš môcť.“

Ťažká výčitka. Možno posledný spôsob ako pripomenúť zanedbávanie lásky, áno aj tej povinnej, ale ktorá by nemala byť len povinnosťou.

Koľko krát sa aj nám, ktorí sa označujeme za veriacich, stalo, že sme návštevu chrámu v nedeľu chápali takmer len ako splnenie si akejsi nevyhnutnej a nudnej povinnosti.
Prečo vlastne „chodíme do kostola“?
– aby babka nedudrala,
– aby mi žena nevyčítala, že pôjde sama,
– aby som mohol ísť na birmovku, tak mi pán farár musí podpísať zošitok s účasťou,
– aby ma na dedine neohovárali,
– aby som si konečne mala kde obliecť nové šaty aj s lodičkami, ktoré k nim ladia,
– pretože sa aspoň stretnem s kamarátmi …

Continue reading

Zamyslenie vladyku Milana

ZOMKNÚŤ SA… /4.Nedeľa Veľkého pôstu/

Často počúvame v poslednom čase, že sa nám treba zomknúť, len ja si dávam otázku – okolo koho, či okolo čoho sa dnes chcú naši politici zomknúť…? Vždy je dôležitý ten, okolo koho sa vieme s dôverou zomknúť tak, ako keď dietky v strachu sa zomknú okolo svojej mamky, či ocka. Ak len hovoríme o zomknutí sa všeobecne, tak je to slovíčko síce pekné, ale vyznieva to dosť formálne, lebo čo bude tak silné, aby nás to udržalo vždy „pokope“? Keď apoštoli v dnešnom evanjeliu nevedeli pomôcť posadnutému chlapcovi, zomkli sa okolo Ježiša a hľadali odpoveď na aktuálny problém: „Prečo sme ho my nemohli vyhnať?“/Mk 9,17-31/. A Ježiš im toto zomknutie okolo seba nielen dožičil, ale ako poznamenáva evanjelista, aj ich idúcky poučil a nechcel, aby ich iní vyrušovali… Aj my potrebujeme osobnejší vzťah s Kristom, nielen taký formálny, ktorý je založený na tom, čo sa sluší; či na tom, čo je našou kresťanskou povinnosťou, alebo všeobecnou potrebou.

Continue reading

Drahí veriaci našej farnosti!

Chcem vás povzbudiť v tom, aby ste sledovali momentálne v tomto období zatvorenia chrámov pre verejnosť všetky dostupné média, ktoré prinášajú sv. liturgie a iné modlitby. Je to hlavne TV Lux, rádio Lumen a tv Logos, ktoré sa dá chytiť cez internet. Modlite sa sv. ruženec spoločne v rodinách a proste našu Klokočovskú Bohorodičku, sv. našich patrónov apoštolov Petra a Pavla, ako aj sv. Mikuláša arcibiskupa a divotvorcu z Myry, a sv. archanjela Michala, aby nad nami rozprestreli svoj ochranný plášť.

Prosme, aby čím skôr sme prekonali toto ťažké obdobie a a aby nadchádzajúci týždeň, ktorý patrí uctievaniu sv. kríža, bol pre nás pomocou v pochopení, že sa máme modliť a prinášať Bohu skutky pokánia, či už v láske a ohľaduplnosti voči iným, alebo v rodinách. Skúsme pomôcť si navzájom, tam kde vidíme, že sú starí ľudia, ponúknime im pomoc v podobe nakúpenia tých nevyhnutných vecí v obchode, aby oni predišli riziku nákazy. Používajme aj svätenú vodu a pokropme ňou miesto, kde žijeme. Nehanbime sa nosiť prikrývku tváre, je to pomoc v tom, aby sme boli ohľaduplní voči druhým a chránili ich i seba od možnosti nakazenia sa. Nevytvárajme v panike veľké zásoby, lebo sa môže stať že nebude dosť pre toho druhého.

V prvom rade snažte sa ostať tieto dva týždne doma, aj keď na to nie sme zvyknutí. Táto prevencia poslúži nám, aby sme predišli väčšiemu rozšíreniu chorôb v našej komunite, i vo všeobecnosti.

Každý deň sa modlím sv. ruženec a žehnám celú našu dedinu. Keď ma uvidíte chodiť po dedine, nie je to kvôli prechádzke, ale kvôli požehnávaniu domov a ulíc.

Každý deň sa budem modliť a obetovať sv. liturgiu (bez účasti verejnosti) za našu farnosť, za našich veriacich a za odvrátenie nákazy tejto choroby od nás.

Upozorňujem, že kontakt na kňaza a do úradu v tomto období vykonávajte telefonicky alebo emailom, nájdete ich na našej webovej stránke a na nástenke pred chrámom. V prípade potreby sv. zmierenia ma kontaktujte na telefón.

Modlite sa modlitbu, ktorú sme sa stále modlili pred ikonou najsv. Bohorodičky Klokočovskej. Ona obetuje svoje slzy za nás, aby sa Boh zmiloval nad nami a pomohol nám.

Každý deň o 8. hodine večer vás pozývam, aby sme sa duchovne zjednotili ako rodiny, v každom dome, spoločne pri modlitbe sv. ruženca za našu farnosť. Po tejto modlitbe vám pošlem duchovné požehnanie.

Žehnám vám a vyprosujem pomoc a Božiu ochranu, ktorú nám Kristus daroval pre preliatie svojej krvi na kríži.

+

Váš duchovný otec Tomáš

obrázok s modlitbou za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie