Oznam pre veriacich

Drahí veriaci! Od pondelka 16.11.2020 budú naše chrámy otvorené pre veriacich do kapacity 50 % priestoru nášho chrámu

Tu sú nariadenia:

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia

v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:

1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo

2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci farnosti Kojšov!

Pripomínam zopár praktických vecí v čase tohto náročného obdobia:

Čo sa týka účasti na sv. liturgii, ohláste sa mi vždy telefonicky aby sme mohli dohodnúť účasť na sv. liturgii v ten deň, zvlášť tí ktorí dávate úmysel na sv. liturgiu. Zavolajte mi na moje telefónne číslo 0903 982 130. Úmysly na sv. liturgie mi môžete dať do poštovej schránky, alebo osobne.

Ak máte záujem sa vyspovedať, kontaktujte ma taktiež telefonicky a dohodneme termín a čas.

Spájajme sa spoločne každý večer pri modlitbe sv. ruženca, korunky k Božiemu milosrdenstvu o 19.30, kedy vždy na záver týchto modlitieb vám posielam kňazské požehnanie.

Chcem vás poprosiť o vašu podporu a pomoc pri nákladoch na réžiu farnosti, vzhľadom na to, že nie je možnosť sa zbierať do zvončeka. Môžete svoj milodar doniesť osobne, alebo poukázaním príspevku na náš farský účet. Vopred nech vám Boh odplatí vašu štedrosť!

Číslo nášho účtu: IBAN SK62 6500 0000 0000 2030 3957

Oznam pre veriacich

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov.  

Tak ako doteraz, kto má záujem prísť na sv. liturgiu (zvlášť tí ktorých je úmysel v ten deň) nech sa mi ohlási telefonicky, takým spôsobom ako sme to organizoval doteraz.

o. Tomáš