Oznam pre veriacich

Drahí veriaci, od piatku 10.12. nastáva uvoľnenie opatrení týkajúce sa bohoslužieb. Na sv. liturgii môže byť prítomných 30 ľudí, ktorí sú buď zaočkovaní alebo prekonali Covid. To isté platí aj o nedeli, preto v chráme bude môcť byť 30 ľudí s tým, že v nedeľu budú tri sv. liturgie. Využite možnosť sa vyspovedať a prijať Eucharistiu v čase, ktorý je pred nami, každý deň hodinu pred sv. liturgiou. Želám vám požehnaný čas prípravy a teším sa na stretnutie s vami.             

o. Tomáš

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci, chcem vás povzbudiť v tomto náročnom čase, aby ste neprepadli beznádeji a smútku a nechali sa obdarovať duchovnými darmi, ktoré ponúka Ježiš Kristus. Aj sv. Mikuláš sa stal svätým preto, lebo čerpal z moci Ježiša Krista a robil dobré skutky v Jeho mene. Boh nás pozýva k duchovnému znovuzrodeniu vo sviatosti zmierenia, aby sme sa zbavili bremena hriechov a mohli nájsť na konci filipovky novonarodeného Božieho Syna. Pripravme mu čisté srdce, aby doňho vstúpil aj cez sviatosť najsv. Eucharistie – veď v nej je On naozaj na tomto svete prítomný. Využite možnosť sa vyspovedať a prijať Eucharistiu v čase, ktorý je pred nami. Želám vám požehnaný čas prípravy a teším sa na stretnutie s vami.             

o. Tomáš

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci! Ako už iste viete, od dnešného dňa platí výnimočný stav a lockdown v našej krajine.

Z toho dôvodu a s možnosťami ktoré máme, budem od zajtra 26.11. vždy v pracovné dni (pondelok až piatok) v čase od 16.00 do 17.00 k dispozícii na sv. spoveď individuálne (po jednom) v našom chráme s možnosťou po spovedi prijať najsv. Eucharistiu. Je to spôsob ako sa duchovne pripraviť pred prichádzajúcimi sviatkami Narodenia Pána, preto to prosím využite a dohodnite si so mnou konkrétny termín. Telefónne číslo a kontakt je na našej webstránke. 0903982130. Sv. liturgie budem s úmyslami slúžiť v chráme bez účasti veriacich.

Predsieň nášho chrámu bude každý deň od 8.00 ráno otvorená k súkromnej modlitbe.

Znova zdôrazňujem, že v  čiernom okrese je od vladyku Cyrila daný dišpenz od účasti na sv. liturgii s tým, že si to veriaci nahradia sledovaním online prenosu minimálne v nedeľu a prikázané sviatky. (TV Logos alebo TV Lux).

Spojme sa v modlitbe sv. ruženca vždy večer o 19.30, pri ktorej vám pošlem kňazské požehnanie.

Želám vám veľa síl a Božie požehnanie

o. Tomáš

Oznam pre veriacich

V našom chráme platí režim OP na všetky bohoslužby, to znamená že v danej situácii môžu prísť do chrámu tí, ktorí sú očkovaní alebo tí ktorí prekonali Covid (180 dní po pozit. PCR teste). Maximálny počet na jednej liturgii je 50 osob (+ zoznam zapísaných). Tí ktorí nemôžu prísť do chrámu a chceli by sa vyspovedať alebo prijať najsv. Eucharistiu, nech ma kontaktujú telefonicky. (0903982130)

V čiernom okrese je od vladyku Cyrila daný dišpenz od účasti na sv. liturgii s tým, že si to veriaci nahradia sledovaním online prenosu (TV Logos alebo TV Lux).

 

Od začiatku decembra budem individuálne pred liturgiami spovedať po jednom každého, kto bude chcieť sa pred vianočnými sviatkami duchovne pripraviť, očistiť od hriechov vo sviatosti zmierenia a taktiež prijať po sv. spovedi Eucharistiu, za dodržania všetkých pravidiel covid automatu a nariadení hlavného hygienika SR.