Chrámový sviatok – Modlitba za Slovensko – Humanita pre život a zbor sv. Jakuba (štvrtok)